คลังเก็บป้ายกำกับ: โรงเรียนสามเสน

โครงการติดตามผลการดำเนินการศูนย์พสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล 2555

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการพสวท.ผ่านโครงสร้างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่เป็นคู่กันมีประสิทธิภาพที่สุด จึงได้จัดให้มีโครงการติดตามผลการดำเนินการเยี่ยมสำรวจคู่ศูนย์พสวท.ขึ้น และในปีนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสสวท. และพสวท.จะมาเยี่ยมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ กำหนดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและเยี่ยมศูนย์พสวท.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 07:30 เดินทางไปยังศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 09:00 ผู้บริหารสสวท.พบผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 09:30 คณะกรรมการบริหารงานทุน พสวท. หารือเชิงนโยบาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานทุนพสวท.ระหว่างสสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล 10:30 ประชุมกับนักเรียนทุน พสวท.ระดับม.4-6 เพื่อชี้แจงนโยลาย การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการของนักเรียนทุน พสวท. 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน 13:00 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ดูงาน, บัณฑิตโครงการพสวท., โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น