คลังเก็บป้ายกำกับ: อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ภาพ: มิตรชัย คำงอก ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้มภาพการอบรม

โพสท์ใน อบรม, อัจฉริยะ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

อบรมเชิงปฏิบัติการ IPST MicroBox และของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IPST Micro Box และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ภาพ: มิตรชัย คำงอก ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม

โพสท์ใน อบรม | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์

การอบรมครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน เรื่องระเบียบวิธีวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งจะเปิดการอบรมให้กับโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษทั้ง 9 เครือข่าย โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ในแต่ละครั้งของการอบรมประกอบด้วยวันที่อบรมทั้งสิ้น 3 วัน โดยมีกำหนดการอบรมดังนี้ วันที่หนึ่ง 0800-0900 ลงทะเบียน 0900-0945 พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ 0945-1000 รับประทานอาหารว่าง 1000-1200 การบรรยายเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษตามแนวทางสสวท. 1200-1300 รับประทานอาหารกลางวัน 1300-1430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยสำหรับทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1430-1500 รับประทานอาหารว่าง 1500-1700 เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยแยกตามสาขา 1700-1730 เว็บไซต์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ และการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ห้องเรียนพิเศษ, อบรม, โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เตรียมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

หลังจากที่สมาคมนักเรียนทุนพสวท. และคณะกรรมการอำนวยการได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (International Conference of Young Scientists; ICYS) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2554 ณ กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย คณะกรรมการอำนวยการเห็นว่าควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมตัวแทนนักเรียนเหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษระหว่างที่ไปประชุมในงานครั้งที่จะถึงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการสสวท. มีคณะกรรมการเข้าร่วม 12 ท่านจากหลายหน่วยงาน โดยมีนายกสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. (สทวท.) เป็นประธานและดำเนินการประชุม ร่วมกับตัวแทนจากสสวท. และต้นสังกัดของตัวแทนนักเรียนเช่นโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กระบวนการ, การนำเสนอ, โครงงานวิทยาศาสตร์, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น