คลังเก็บป้ายกำกับ: ผลสอบ

การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนทุนพสวท. 2556

ผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2556 มีดังภาพที่เห็น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้มภาพสรุปผลการสอบที่ All DPST การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 2555

โพสท์ใน ภาษาอังกฤษ, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 1 ความเห็น

การประกาศผลคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบเข้าม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2556 ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ศูนย์โรงเรียนแก่นนคร ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถาม ผลสอบข้อเขียน เข้าม.4 โครงการพสวท. ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 และจะประกาศผลสอบรอบสองในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ดูประกาศผลสอบข้อเขียน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: รวมลิงก์การประกาศผลสอบจากส่วนกลาง (dpstcenter.org) Facebook โครงการพสวท.โดยสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. สมัครทุนพสวท. 2557 (1 ส.ค. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ผลสอบข้อเขียนเข้าโครงการพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเข้าในโครงการต่อไปนี้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) โครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 พฤษภาคม 2555 กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 จำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียน 242 คน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ประกาศผลสอบข้อเขียน

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | 1 ความเห็น

ผลการสอบข้อเขียนทุนพสวท.ต่างประเทศ 2555

ประกาศผลสอบข้อเขียนชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนพสวท. ประจำปี 2555 ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์รับการสอบสัมภาษณ์ให้ไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลา (26-27 พฤษภาคม 2555) ที่กำหนด ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนต่างประเทศ 2555 (Dropbox)

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น

ประกาศผลสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าโครงการพสวท. 2555

ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สำหรับเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2555 สอบสัมภาษณ์ที่โรงเรียนศูนย์พสวท. วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 (ตั้งแต่ 07:30) มีใบตอบรับเข้าสัมภาษณ์ท้ายประกาศข้างล่างนี้ อ่านประกาศ: http://www3.ipst.ac.th/dpst/assets//dpst2555.pdf ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: การประกาศผลการคัดเลือกเข้าโครงการพสวท. 2555 การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าโครงการพสวท. 2555 (ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 27 ก.พ. 2555)

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น