คลังเก็บป้ายกำกับ: ทุนต่างประเทศ

ทุนต่างประเทศ 2560

โครงการพสวท. ประกาศรับสมัครนักศึกษาในโครงการฯ เพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2559 ช่วงเวลารับสมัคร 18 พ.ค. 2559 – 22 ก.ค. 2559 (65 วัน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 ส.ค. 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับ ตรี-โท-เอก (22 คน) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับ โท-เอก (40 คน) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับ เอก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2559

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโครงการพสวท. ประจำปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ประกาศ: 14 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาประกาศรับสมัคร: 14 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลารับสมัคร 25 วัน (17 วันทำการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน: 12 สิงหาคม 2558 ประกาศรายชื่อ 1 ประกาศรายชื่อ 2 วันสุดท้ายการยื่นหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ: 21 สิงหาคม 2558  วันสอบข้อเขียน ทุนระดับตรีโทเอก สอบวันที่ 29, 30, และ 31 สิงหาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น

เปรียบเทียบช่วงเวลารับสมัครทุนพสวท.ต่างประเทศ 4 ปีย้อนหลัง

โครงการพสวท. ดำเนินการให้มีทุนการศึกษาไปต่างประเทศทุกปี ปีละ 45 ทุน โดยดำเนินการต่างๆ จนกระทั่งถึงการประกาศรับสมัคร โดยในขั้นตอนนี้เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 4 ปีย้อนหลังพบว่าเริ่มมีความแน่นอนมากขึ้นว่าจะประกาศรับสมัครได้ในช่วงท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งน่าจะทำให้นักศึกษาในโครงการพสวท.สามารถเตรียมตัว หรือผู้เกี่ยวข้องได้แนะแนวได้อย่างเชื่อมั่นต่อไป เมื่อพล็อตช่วงเวลารับสมัครใน 4 ปีย้อนหลังพบว่า ระยะเวลารับสมัครจะเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมของทุกปี (3 ปีต่อเนื่อง) ระยะเวลารับสมัครมักยาวนานประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ช่วงเวลาที่รับสมัครมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถแนะแนวนักเรียนนักศึกษาได้ว่า การรับสมัครสอบไปต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อไร หากทางโครงการพสวท.ยังสามารถรักษาช่วงระยะเวลาให้เป็นไปในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีได้ จะทำให้เกิดประโยชน์มากแก่นักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. ระยะเวลาที่ให้ส่งใบสมัครและเอกสารได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานประมาณ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน โดยในปีล่าสุดมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น แต่มีวันหยุดยาวคั่นอยู่ ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกในการได้มาซึ่งหลักฐานการสมัครบางประการ ทางโครงการพสวท. ควรทำให้สามารถสมัครได้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และนักเรียนนักศึกษา ควรที่จะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กระบวนการ, ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น

ทุนต่างประเทศ 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาพสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร วันที่ 12 ธันวาคม 2557 – วันที่ 7 มกราคม 2558 (รวม 17 วันทำการ) จำนวนทุน 45 ทุน ประเภททุน ตรี โท เอก ต่างประเทศ 10 ทุน โท เอก ต่างประเทส 15 ทุน เอก ต่างประเทศ 20 ทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 12 มกราคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น

สถิติทุนต่างประเทศโครงการพสวท. 2556

จากผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโครงการพสวท. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีสถิติที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ในปีการศึกษา 2556 ทางโครงการพสวท.คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก และระดับต่างๆดังนี้ รวม 45 ทุน ปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 9 คน ปริญญาโท-เอก จำนวน 14 คน ปริญญาเอก จำนวน 22 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 แล้วพบว่าระดับตรีโทเอกลดลง 1 ทุน ระดับปริญญาโทลดลง 6 ทุน แต่ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 6 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประกาศผลทุนต่างประเทศ พสวท. 2556

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. เพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 ดูที่: http://www.dpstcenter.org/stt4youth/page/?mem=news&nd=10

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

รายชื่อและลำดับการสัมภาษณ์ทุนต่างประเทศ 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ทุนต่างประเทศ 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับทุนต่างประเทศ 2556 สถิติผู้สมัครสอบชิงทุนต่างประเทศ 2555 และ 2556 ผลสอบทักษะภาษาอังกฤษผู้สอบชิงทุนต่างประเทศ 2556 ประกาศลำดับผู้สอบสัมภาษณ์รับทุนต่างประเทศ 2556 ดาวน์โหลดลำดับกำหนดการสัมภาษณ์ อัลบั้มภาพกำหนดการ

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น