คลังเก็บป้ายกำกับ: ดูงาน

สัมมนานักศึกษาโครงการทุนพสวท. ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ 2558

ด้วย สสวท. จะจัดสัมมนาติดตาม ดูแลและนำนั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศการประชุมระดับบัณฑิตศึกษา พสวท. 2556

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาวิชาการและเยี่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดูงาน, ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

กำหนดการประชุมสัมมนานักศึกษาบัณฑิตพสวท. 25-28 ส.ค. 2556

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมสัมมนานักเรียนทุน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , , | 1 ความเห็น

ภาพบรรยากาศการสัมมนานักศึกษาโท-เอกพสวท.ศึกษาในประเทศ

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ดูงาน, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น

การประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย สำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับบัณฑิตศึกษา 2555

กำหนดการการประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมหน่วยง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ดูงาน, อบรม, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 2 ความเห็น

ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศของนักศึกษาพสวท.

นักศึกษาในโครงการพสวท.สามารถขอทุนเพื่อไป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดูงาน, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การดูงานหรือฝึกงานก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนพสวท.

เพื่อให้นักศึกษาในโครงการพสวท.ได้งานที่เ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น