ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2562

 • 26 มกราคม 2561 — วันสอบข้อเขียน ทุนพสวท.ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 2561

 • 27 ธันวาคม 2561 — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทุนพสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ 2562
 • 21 ธันวาคม 2561 — หมดเขตรับสมัครทุนพสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
 • 22 ธันวาคม 2561 — วันสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ ระดับม.ต้น
 • 16 ธันวาคม 2561 — ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ ระดับม.ปลาย
 • 1 ธันวาคม 2561 — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ ระดับม.ต้น

พฤศจิกายน 2561

 • 24 พฤศจิกายน 2561 — วันสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ ระดับม.ปลาย
 • 23 พฤศจิกายน 2561 — หมกเขตรับสมัคร นักเรียน ม.3 สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ (หมายเหตุ เลื่อนมาจากวันที่ 9 พ.ย. 2561)
 • 19 พฤศจิกายน 2561 — ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการวัดสมรรถนะทางวิชาการ ระดับม.ปลาย (หมายเหตุ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 ยังไม่พบการประกาศรายชื่อดังกล่าว)
 • 17 พฤศจิกายน 2561 — ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพสวท. ภาคฤดุร้อน ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 (ประธานค่าย รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข)
 • 16 พฤศจิกายน 2561 — ประกาศรับสมัครทุนพสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
 • 15 พฤศจิกายน 2561 — หมดเขตรับสมัคร นักเรียน ม.6 สมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ (ต้องใช้ประกอบการสมัครทุนพสวท. ระดับอุดมศึกษา)
 • 9 พฤศจิกายน 2561 — หมดเขตรับสมัคร นักเรียน ม.3 สมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการ (หมายเหตุ เลื่อนวัดหมดเขตรับสมัครเป็นวันที่ 23 พ.ย. 2561)

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

 • 21 กันยายน 2561 — การประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา ในประเทศ

สิงหาคม 2561

 • 31 สิงหาคม 2561 — กำหนดส่งผลการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ พสวท.

กรกฎาคม 2561

 • 16-17 กรกฎาคม 2561 — วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 13 ณ ไบเทค บางนา
 • 9-13 กรกฎาคม 2561 — ค่ายพสวท. ระดับอุดมศึกษา ณ จ.นครราชสีมา

มิถุนายน 2561

 • 17 มิถุนายน 2561 — ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมปลาย ณ โรงแรม S31
 • 16 มิถุนายน 2561 — ประชุมคณะทำงานพสวท.ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สสวท.

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

 • 13 มีนาคม 2561 — ประกาศผลสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้า ม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2561

กุมภาพันธ์ 2561

 • 17 ก.พ. 2561 — ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายพสวท. ม.ปลาย ที่ สสวท.
 • 10 ก.พ. 2561 — สอบข้อเขียนเข้าม.4 โครงการพสวท.

พฤศจิกายน 2560

 • 13 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2560 — ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้า ม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์

กรกฎาคม 2560

 • 17-18 กรกฎาคม 2560 — งานพสวท.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (แบบตอบรับเข้าร่วมงาน…)
 • 3-7 กรกฎาคม 2560 — ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

มิถุนายน 2560

 • 23-25 มิถุนายน 2560 — ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมแอมาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
 • 18 มิถุนายน 2560 — (วันอาทิตย์) ประชุมสรุปผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับมัธยมปลาย ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 ระหว่างเวลา 0900-1200
 • 16 มิ.ย. – 7 ก.ย. 60 — การติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พสวท. ม.ปลาย
 • 3-4 มิถุนายน 2560 — ประชุมวิชาการ วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12  ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา (http://dpstcenter.org/stt4youth)

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s