คลังเก็บหมวดหมู่: โครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมงาน Super Science High School จากประเทศไทย 2556

รายชื่อและสถาบันของผู้ไปร่วมงานซุเปอร์โร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การนำเสนอ, กิจกรรม, บัณฑิตโครงการพสวท., ภาษาอังกฤษ, โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประชุมวิชาการ ม.6

การประชุมวิชาการของนักเรียนมัธยมปลาย โคร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การนำเสนอ, กิจกรรม, โครงการพสวท., โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

สมุดบันทึกปฏิบัติการพสวท.

ที่ประชุมกรรมการค่ายพสวท.ระดับมัธยมหารือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน โครงการพสวท., โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

แบบสอบถามการทำโครงงานของนักเรียนพสวท.

นักเรียนพสวท.ระดับม.ปลายทุกวันนี้มีโอกาส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การนำเสนอ, กิจกรรม, ประชุมวิชาการ, โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพสวท. ปีงบประมาณ 2554

สไลด์หน้าแรกของแต่ละศูนย์มหาวิทยาลัย พสว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การนำเสนอ, โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปร่วมงาน ICYS 2013

ภาพบรรยากาศการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การนำเสนอ, กิจกรรม, โครงงานวิทยาศาสตร์, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | 2 ความเห็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนทุนโครงการพสวท.ระดับมัธยมปลายจะไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงงานวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | 1 ความเห็น