รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โครงการพสวท.กับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เนื่องด้วยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จะมีอายุครบ 30 ปีในปีพ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้ ผมเลยจะลองเขียนประเมินโครงการนี้ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติดู ดูซิว่าโครงการพสวท.ถือเป็นโครงการทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้หรือไม่ และเพื่อจะนำเอาโอกาสพัฒนาที่พบไปปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) โครงการพสวท.

 1. ลักษณะของโครงการพสวท.
 2. สภาวะการณ์ของโครงการพสวท.

หมวด 1 การนำโครงการพสวท.

 1. การนำโครงการพสวท.โดยผู้นำระดับสูง
 2. การกำกับดูแลโครงการพสวท.และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธของโครงการพสวท.

 1. การจัดทำกลยุทธ์ของโครงการพสวท.
 2. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติของโครงการพสวท.

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าของโครงการพสวท.

 1. เสียงของลูกค้าโครงการพสวท.
 2. ความผูกพันของลูกค้าโครงการพสวท.

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของโครงการพสวท.

 1. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของโครงการพสวท.
 2. การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของโครงการพสวท.

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของโครงการพสวท.

 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากรโครงการพสวท.
 2. ความผูกพันของบุคลากรโครงการพสวท.

หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการของโครงการพสวท.

 1. ระบบงานโครงการพสวท.
 2. กระบวนการทำงานโครงการพสวท.

หมวด 7 ผลลัพธ์ของโครงการพสวท.

 1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการโครงการพสวท.
 2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าโครงการพสวท.
 3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรโครงการพสวท.
 4. ผลลัพธ์ด้านการนำโครงการพสวท.และการกำกับดูแลโครงการพสวท.
 5. ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาดโครงการพสวท.

อ้างอิง:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s