เกี่ยวกับเรา

โครงการพสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน เริ่มต้นที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโรงเรียนศูนย์ของโครงการต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ของพสวท.ในภาคเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ของพสวท.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ของพสวท.ในภาคใต้ และอีกสี่โรงเรียนในภาคกลาง ได้แก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร

จากจุดเริ่มต้นของโครงการที่มีนักเรียนรุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ. 2527 มีนักเรียน นักศึกษาผ่านการสนับสนุนของโครงการพสวท.จำนวนมาก มีบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยทุนของโครงการพสวท.ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในและนอกประเทศ รุ่นแล้วรุ่นเล่า จนได้กลับมาทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศในฐานะนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ของนักศึกษาสาขาของวิทยาศาสตร์

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. (สทวท.) ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของนักเรียน นักศึกษา และบัณฑิตจากโครงการพสวท. ให้มีกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ มีการก่อตั้งมูลนิธิโครงการพสวท.เพื่อให้การสนับสนุนกิจการของนักเรียนในโครงการพสวท. โดยมีสสวท.เป็นหน่วยงานที่ดูแลและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการพสวท.

เว็บไซต์ asdpst.wordpress.com จัดทำโดยอ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุปนายกสมาคมนักเรียนทุนพสวท. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของโครงการพสวท. และสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.

ติดต่อสอบถาม:

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2317 โทรสาร 02-392-9602 หรือ 02-381-3851

กรรมการดำเนินงาน

โฆษณา

1 ตอบกลับที่ เกี่ยวกับเรา

  1. สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ 20,000 คน ในวันนี้ 29 ธ.ค. 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s