ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พสวท. 2560

กำหนดวัน ศูนย์โรงเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หาดใหญ่วิทยาลัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 พิษณุโลกพิทยาคม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เบญจมราชูทิศ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พระปฐมวิทยาลัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สุรนารีวิทยา
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สามเสนวิทยาลัย
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศรีบุณยานนท์
วันที่ 1 กันยายน 2560 แก่นนครวิทยาลัย
วันที่ 7 กันยายน 2560 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โฆษณา

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ศูนย์พสวท. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s