พสวท.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

14513552_10209388979934145_1850897258_o

งานร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกเข้าสู่ DPST Hall of Fame (วิชาการ/บริหาร)

กำหนดการ งาน “พสวท” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 • 1700 ผู้รับทุนวิจัยพสวท.แรกบรรจุ ประจำปี 2555-2557 ติดตั้งโปสเตอร์และจัดแสดงผลงานต้นแบบ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ณ ห้องแมนดาริน A เข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 • 0800 ลงทะเบียน หน้าห้องแมนดาริน A
 • 0900 พิธีเปิด และมอบเสื้อเกียรติยศแก่บัณฑิตพสวท.ที่ไรับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวรายงาน
  • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุค 4.0” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1000 รับประทานอาหารว่าง
 • 1030 การเสวนา เรื่อง “จากห้องแล็บสู่ SMEs และอุตสาหกรรมไทย” โดย
  • ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คิดค้นนวัตกรรมเอ็นไซม์เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้คิดค้นจุฬาสมาร์ทเลนส์ ผู้พัฒนานวัตกรรมซิลเวอร์นาโน ผู้คิดค้นอุปกรณ์สำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้คิดค้นเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย
  • ดร.อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แก้วิกฤติยางไทย ด้วยงานวิจัยลู่วิ่งยางพารา
  • ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว รายการ ข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 แบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม Thailand 4.0 “เสียงจากนักวิจัยภาคเอกชน” จัดฟอรัมบัณฑิต พสวท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญของบัณฑิตและนักวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture and Biotechnology)
   • ประธาน: ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น มหาวิทยาลัยมหิดล
   • เลขานุการ: ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กลุ่มที่ 2 สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Biomedicine)
   • ประธาน: ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • เลขานุการ: ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • กลุ่มที่ 3 เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics), ดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเชื่อต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence and Embedded Technology)
   • ประธาน: ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • เลขานุการ: ดร.เจษฎา แม่นยำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 1430 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 1500 ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) ในหัวข้อ “แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อหาทิสทางทำวิจัยร่วมกัน” ประเด็น
  • ความต้องการกำลังคนของภาคเอกชน
  • ความสนใจของบัณฑิตพสวท.ที่มีความต้องการทำงานภาคเอกชน
  • ทิศทางการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
 • 1630 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 1800 งานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้า DPST Hall of Fame ประจำปี 2559

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559

 • 0900 นำเสนอประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย “ทิศทางการทำวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของนักเรียนทุนรัฐบาล” ณ ห้องแมนดาริน A
 • 1200 พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการ สสวท. ณ ห้องแมนดาริน A

conference_1of3_2016

conference_2of3_2016

conference_3of3_2016

DPST Hall of Fame

 • กำเนิดขึ้นเป็นปีแรก (พ.ศ. 2559)
 • รายชื่อบัณฑิตพสวท.ใน DPST Hall of Fame (TBA)
 • เกณฑ์ในการพิจารณาบัณฑิตจากโครงการพสวท.เข้า DPST Hall of Fame
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย (ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์)
  • บัณฑิตผู้มีความเป็นเลิศด้านการบริหาร (ตำแหน่งคณบดีขึ้นไป)

dpst_hall_of_fame_2016

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทุนวิจัยพสวท. และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s