ประชุมสรุปค่ายพสวท. 2558

การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมเดอะรูฟท็อป โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท (31) กรุงเทพมหานคร

2016-06-20-08.25.16.jpg.jpeg

วาระการประชุม

 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ (ประธานค่ายกล่าวขอบคุณกรรมการและพี่เลี้ยง)
 • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
  • สรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และชมวีดิทัศน์
  • สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  • รายงานความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ -คณิต โดยงบสนับสนุนของมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
 • ระเบียบวาระที่ 4 การสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 2558

 • นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 50 คน
 • นักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 56 คน

ความคิดเห็นของนักเรียนต่อภาพรวมของค่าย

 • นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน ความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้รับทุน พสวท. เห็นคุณค่าของการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในค่าย

 • นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่สูงมากในการบรรยายพิเศษเรื่อง “เปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน” กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท. และกิจกรรมรับขวัญน้อง
 • ในการจัดลำดับกิจกรรมที่นักเรียนประทับใจ พบว่าอันดับที่ 1 ได้แก่กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศเส้นทางกิ่วแม่ปาน 2 กิจกรรมรับขวัญน้อง และ 3 กิจกรรม ดาราศาสตร์

ความเป็นอยู่

 • นักเรียนมีความเห็นว่าปริมาณอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอ ที่พักเหมาะสม การบริการด้านพยาบาลดี และกำหนดเข้าค่ายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์มีความเหมาะสม

ความไม่พึงพอใจ

 • ตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไป ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ห่างไกลกันมาก มีเวลาทำความรู้จักคนอื่นน้อยเกินไป ไม่มีอาหารในเวลากลางคืนทำให้หิว ห้องประชุมร้อนอบอ้าว การนั่งกับพื้นทำให้ปวดขา ปัญหาด้านน้ำไม่ไหล เครื่องทำน้ำอุ่นที่ให้น้ำร้อนเกินไป น้ำสกปรก มีกิจกรรมนันทนาการน้อยเกินไป

ผลการสำรวจความคิดเห็นของครูและพี่เลี้ยง

 • ประทับใจกิจกรรมสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน การที่ได้เห็นพี่น้องพสวท.ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้มาในที่ที่สถานที่และบรรยากาศดี ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ไม่พึงพอใจในเรื่องสมดุลของกิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามกำหนดการที่วางไว้ การลำดับกิจกรรมสับสน การทำกิจกรรมบางกิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ขาดการประชุมสรุปงานประจำวัน
 • มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ การเสนอให้นำกิจกรรมแรลลี่วิชาการกลับมา เพิ่มกิจกรรมที่สนุกสนาน สันทนาการ การตัดกิจกรรมพี่เพื่อน้องจากเวลาไม่พอ

ผลการสรรหาประธานและรองประธานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 • ประธานค่าย อ.ดร.วิทยา เขาหนองบัว
 • รองประธาน อ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์
 • รองประธาน ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ค่ายวิทยาศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ประชุมสรุปค่ายพสวท. 2558

 1. Pingback: ของกินที่ S31 | Blog Aj.Joe

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s