ผลการแข่งขัน ICYS 2016

ตามที่ สสวท. ร่วมกับ สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 6 คน จากโครงการพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2016 นั้น นักเรียนได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีโครงงานได้รับรางวัล ปรากฏผลดังนี้

  • รางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม ของ นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์ จาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
  • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมความสม่ำเสมอในการปลดปล่อยตัวยาในลูกประคบไทยด้วยสารสกัดจากรังไหมตกเกรด ของนางสาวคณิตา รองหาญแก้ว รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
  • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน ICP35 ในไวรัสตัวแดงดวงขาว ของนางสาวจามินทร์ หลาวประเสริฐ รร.ดรุณสิกขาลัย
  • รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย
  • รางการนำเสนอโปสเตอร์ (เหรียญทองแดง) เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูล: สุวิมล จรูญโสตร์ (22 เม.ย. 2559)

ICYS2016_Results_20160422.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ICYS และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s