ประเด็นวุ่นๆ เรื่องทุนการศึกษา

หมายเหตุ คลิปบันทึกเทปรายการคิดยกกำลังสอง https://www.youtube.com/watch?v=Fp8h2dXw5AE โดนลบไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559

รายการ คิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางโทรทัศน์ TPBS เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐา โกมวาทิน และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอผลการศึกษาของดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STD)

TDRI_Screenshot_1_2016.jpg

เปืดประเด็นด้วยเรื่องการหนีทุน ยอดน้ำแข็งของปัญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษา

TDRI_Screenshot_2_2016

ทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของไทย

จำนวนผู้ได้รับทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ระหว่างปี 2527-2556 ตามที่มีการนำเสนอในรายการมีดังนี้

 • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-2556) จำนวน 4,003 ทุน
 • ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จำนวน 3,088 ทุน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1,441 ทุน
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) จำนวน  4,051 คน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จำนวน 2,260 คน
TDRI_Screenshot_3_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน สกอ.

TDRI_Screenshot_4_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน พสวท.

ดร.สมเกียรติ กล่าวในรายการว่าปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการทุนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ที่โครงการ พสวท. ที่ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จากผลการศึกษาพบว่ามีผู้ไม่จบการศึกษาในส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันอื่น ๆ

ทุน พสวท. ระหว่าง พ.ศ. 2527-2556

 • จำนวนผู้รับททุน 3,088 คน
  • จบการศึกษา 1,110 คน (36%)
  • ไม่จบการศึกษา 1,978 คน (64%)

ดูการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่ Dr.Noom MathLover และบทความ ในเรื่องจำนวนได้นำเสนอไว้ดังนี้

 • จำนวนผู้รับทุน 3,597 คน
  • ผู้จบการศึกษา 1,142 คน (32%)
  • อยู่ระหว่างการศึกษา 1,755 คน (49%)
  • พ้นสภาพ 458 คน (13%)
  • ลาออก 242 คน (6%)

ข้อมูลด้านบนมาจาก ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนทุนโครงการพสวท. (http://dpst.ipst.ac.th) ล่าสุดเมื่อ 4 มีนาคม 2559

บทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ TDRI เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 เรื่อง ชี้แจงและแก้ไขข้อมูล “ประเด็นวุ่นๆ…เรื่องทุนการศึกษา”

TDRI_Screenshot_6_20160307

บทความนำเสนอข้อมูลคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมและตัวเลขใหม่ (ลิงก์ไปเวอร์ชันบน FB)

 • ผู้รับทุน 1,509 คน
  • ผู้เรียนจบ 59%
  • พ้นสภาพและลาออก 29%
  • ผู้เรียนอยู่ 12%

โดยยังคงตั้งคำถามว่า 12% นั้น ทำไมยังเรียนไม่จบ และผู้ที่เรียนจบแล้ว ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะบรรจุที่ไหน

นอกจากนี้ยังได้เน้นประเด็นที่ผู้ได้รับทุนไม่ทราบล่วงหน้าว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมาทำงานใช้ทุนที่ไหน ซึ่ง ดร.สมเกียรติกล่าวว่าถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการบริหารจัดการทุนการศึกษา โครงการพสวท. ว่าจะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและของประเทศหรือไม่

TDRI_Screenshot_5_2016

สรุป และข้อเสนอแนะ

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่าการหนีทุนเป็นเพียงปัญหาเล็ก ปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการบริหารทุนอย่างเป็นระบบ จึงเสนอแนะให้มีการปฏิรูประบบบริหารทุน โดย

 • รวมศูนย์บริหารด้วยชุดเดียว
 • วางกลไกติดตาม-ประเมินผล
 • กำหนดสังกัดก่อนไปเรียน
 • ให้ทุนแบบกลับมาทำงานได้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s