ค่ายสะเต็มศึกษา

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประดิษฐ์คอปเตอร์กระดาษ

ประธานจัดงาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นายภิญโญ ภูศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ร่วมกับโครงการนักเรียนทุนพสวท. สอนน้องเก่งคณิต-วิทย์ จัดค่ายสะเต็มศึกษา STEM Education เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนพญาไท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรม STEM Education
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายสะเต็มศึกษาภายในศูนย์สะเต็มโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนพสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • พิธีเปิด
  • อาหารว่าง
  • แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและมอบหมายภาระกิจ
  • พักรับประทานอาหาร
  • กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์ (ฐานละ 15 นาที)
   • ฐานที่ 1 ตกปลา
   • ฐานที่ 2 Fruit Ninja
   • ฐานที่ 3 กรองน้ำ
   • ฐานที่ 4 เก็บเห็ด
   • ฐานที่ 5 ล่าสัตว์
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 1: Save Me Please
  • สรุปกิจกรรม
 • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
  • ลงทะเบียน
  • STEM Education 2: มาตามล่าหาขโมยกันดีกว่า
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • STEM Education 3: เฮลิคอบเปตอร์กระดาษ
  • พักรับประทานอาหารว่าง
  • กิจกรรม SOS ช่วยหนูกลับบ้านที
  • สรุปกิจกรรม
  • แจกแบบสอบถามประเมินกิจกรรม
  • พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

เกร็ดความรู้

 • สะเต็มศึกษามีชื่อเล่นว่า “จ้ดเต็ม” แต่ผู้เรียนอาจเรียกว่า “จัดซะเต็ม”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม, ค่ายวิทยาศาสตร์, สะเต็ม และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s