วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (วทท.เพื่อเยาวชน) The Conference on Science and Technology for Youths 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านข้อมูลจากเว็บข่าวเจ้าภาพร่วมของงาน ม.เกษตร

กำหนดการ

Schedule_STT4Youths_2015_Combined

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558

 • 13:00 ลงทะเบียนโปสเตอร์เพื่อจัดแสดงและนำไฟล์นำเสนอผลงานแบบบรรยายลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558

 • 0730 ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 0830 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา
 • 0900 พิธีเปิด โดยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
 • 1000 พัก
 • 1020 พิธีเปิดนิทรรศการ
 • 1040 การบรรยายพิเศษโดยแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ รอบที่ 1 และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
 • 14:40 พัก
 • 1500 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี และระดับมัธยมปลาย
 • 1700 การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

 • 0830 ลงทะเบียน ณ ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 • 0840 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 0900 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การยกระดับทักษะวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ด้วยการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์” โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1020 พัก
 • 1000 การเสาวนาพิเศษเรื่อง “เขียนงานวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” โดยศ.ดร.ชูกิจ ลิปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ห้อง 352 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี
 • 1030 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 • 1030 กิจกรรมเสวนาเล่าเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุน Endeavour การศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศรัสเซียและออสเตรเลีย
 • 1030 กิจกรรม นจวท แนะนำเคล็ดลับการเขียน วิธีเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ที่คุณควรรู้
 • 1030 กิจกรรม นจวท สร้างแรงบันดาลใจ
 • 1200 พักกลางวัน
 • 1300 สนุกกับกิจกรรมสะเต็มศึกษา “นาวาฝ่าวิกฤต” โดยคณะวิทยากร สสวท. ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี และการบรรยายเรื่อง การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดย อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ สวทช.
 • 1440 พัก
 • 1530 พิธีประกาศผลและการมอบรางวัล และพิธีปิด

STT4Youths_10_2015_Summary_2015

ภาพรวมด้านวิชาการ

 • จำนวนงานวิชาการที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ รวม 307 เรื่อง แยกออกเป็นการนำเสนอผลงานแบบต่างๆดังนี้
  • การนำเสนอแบบบรรยาย (เป็นภาษาอังกฤษ) 169 เรื่อง
  • การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (เป็นภาษาอังกฤษ) 233 เรื่อง
  • เสนอเพื่อลงตีพิมพ์ใน Proceedings ของงาน 9 เรื่อง
 • ผลงานวิชาการจำแนกตามสาขาวิชา (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในภาพรวม)
  • สาขาฟิสิกส์ 14% (32 โปสเตอร์)
  • สาขาเคมี 34% (79 โปสเตอร์)
  • สาขาชีววิทยา 29% (68 โปสเตอร์)
  • สาขาธรณีศาสตร์ 3% (8 โปสเตอร์)
  • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 20% (46 เรื่อง)

เกร็ดความรู้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน วทท.เพื่อเยาวชน และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s