สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ของประเทศไทย

ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแนะนำกิจกรรม ICYS หรือการประชุมนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ให้กับนักเรียนตัวแทนของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งาน ICYS คืออะไร

ICYS หรือ International Conference for Young Scientists เป็นงานที่ให้นักเรียนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆร่วมกัน มีต้นกำเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1993 และจัดงานขึ้นจริงๆในปี 1994

Slide3

การเข้าร่วมกิจกรรมของ ICYS จากประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 2010 เป็นปีแรกที่ผู้แทนประเทศไทยไปร่วมสังเกตการณ์ การประชุม ICYS ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการ วมว. ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมในปีถัดมา

Slide4

ในปีค.ศ. 2011 การคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทย ดำเนินการโดยสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.  จากนักเรียนตัวแทนโครงการพสวท. โครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีค.ศ. 2012 ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในขณะที่ปีค.ศ. 2013 ได้ให้โอกาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนเอกชนส่งผู้แทนเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย (อย่างไรก็ตามเครือข่ายโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมการคัดเลือก)

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยให้ใน 2 ปีแรก และหลังจากนั้นทาง สสวท. เป็นผู้ดำเนินการและเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาคัดเลือกแทน

ความเป็นนานาชาติของ ICYS

เนื่องจากต้นกำเนิดของ ICYS มาจากยุโรปตะวันออก ที่เน้นสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ประเทศผู้เข้าร่วมจึงแตกต่างจากการประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานในอเมริกาหรือยุโรปทั่วไป อย่างไรก็ตาม ICYS ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี และมี 11 ประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในทวีปเอเซีย มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ได้เป็นเจ้าภาพงาน ICYS

Slide5

โดยเฉลี่ยแล้วพบว่ามีประมาณ 20 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ในช่วงปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในปีค.ศ. 2014 ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากประเทศเจ้าภาพซึ่งก็คือยูเครนประสบปัญหาความไม่สงบ และแม้ว่าจะได้เปลี่ยนประเทศที่จัดงานไปเป็นเซอร์เบีย ประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งผู้แทนไปร่วมงาน

Slide6

ในสามปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ICYS มีประมาณ 200 คน (ปี 2014 เป็นปีที่หลายประเทศถอนตัวเนื่องจากความไม่สงบในประเทศเจ้าภาพดังกล่าวมาแล้ว)

ผลการเข้าร่วม ICYS ของประเทศไทย

Slide8

ในจำนวน 3 ครั้งที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ICYS พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่าได้ดีจนได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ ในปี 2013 เป็นต้นมาทางผู้จัดได้เพิ่มการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เข้าไปด้วย

นอกจากนี้ทางเจ้าภาพอาจให้รางวัลพิเศษแก่ผู้นำเสนอเป็นกรณีๆไปและผู้แทนจากประเทศไทยก็ได้รางวัลพิเศษเหล่านี้มาเช่นกัน

อัพเดท 2017

ICYS_Team_Thailand_Statistics_2017

ตารางแสดงการเข้าร่วมแข่งขัน ICYS และผลการแข่งขัน เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ICYS 2011 ที่ประเทศรัสเซียเป็นครั้งแรก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน สมาคมพสวท., ICYS และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s