การอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมงาน ICYS 2015

อบรมเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS) ครั้งที่ 22

ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 17-18 เมษายน 2558

สถานที่ ห้องนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

 • 0800 ลงทะเบียน
 • 0930 พิธิเปิดโดยผู้บริหาร สสวท.
 • 1000 แนะนำกิจกรรม ICYS โดย ดร.เจริญขวัญ ไกรยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1100 การบรรยายเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 นักเรียนนำเสนอโครงงานและตอบข้อซักถาม
 • 1545 การบรรยายเรื่อง บุคลิคภาพ และการพูดต่อสาธารณชน โดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

 • 0900 การบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • 1010 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (หลังการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ)
 • 1900 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยากรพิจารณาการนำเสนอโครงงาน

 • ผศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัมน์พจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.เจริญขวัญ ไกรยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ณัฐพล อ่อนปาน มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นข่าวในรายการคัดข่าวดี

ออกอากาศทางช่อง 3 Family เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การนำเสนอ, ICYS และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s