รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

บัณฑิตพสวท.ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น

 1. ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2540
 2. รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2542
 3. ผศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2543
 4. ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2544
 5. ผศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2545
 6. ผศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546
 7. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546
 8. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
 9. ผศ.ดร.สุพล อนันตา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
 10. ผศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547
 11. ศ.ดร.สุกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2548
 12. รศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2548
 13. รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549
 14. รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549
 15. รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2550
 16. ผศ.ดร.สาธิต แซ่จึง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2551
 17. ดร.เครือวัลย์ จันทร์แก้ว  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2553
 18. รศ. ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2554
 19. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2555
 20. ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2556
 21. ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2556
 22. ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2558
 23. ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2559
 24. ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บัณฑิตโครงการพสวท., รางวัล และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

 1. Pingback: โครงการพสวท.กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ | โครงการพสวท.

 2. Pingback: พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ | โครงการพสวท.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s