ทำเนียบค่ายพสวท.ระดับอุดมศึกษา

 

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 30

 • ปีการศึกษา 2558-2559
 • วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เจ้าภาพ)
 • โรงแรมหรรษา J.B.
 • (ธีม)
 • (ชื่อรุ่น)
 • (เว็บไซต์)

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 29

 • ปีการศึกษา 2557-2558
 • (วันที่)
 • (เจ้าภาพ)
 • (ที่พัก)
 • (ธีม)
 • (ชื่อรุ่น)
 • (เว็บไซต์

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 28

 • ปีการศึกษา 2556-2557
 • (วันที่)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (เจ้าภาพ)
 • (ที่พัก)
 • (ธีม)
 • (ชื่อรุ่น)
 • (เว็บไซต์)

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 27

 • ปีการศึกษา 2555-2556
 • วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เจ้าภาพ)
 • สวนแสนปาล์ม จังหวัดนครปฐม
 • “วิทยาศาสตร์แห่งชีวิต Science of Life”
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 26 Universe) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 25 โอห์ม)
 • เว็บไซต์ ???

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

 • ปีการศึกษา 2554-2555
 • วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
 • โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (ที่พัก)
 • “ตามรอยวิวัฒนาการจากอดึตสู่ปัจจุบัน”
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 25 โอห์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 24 วัน)
 • เว็บไซต์ http://www.facebook.com/DPSTcamp26

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

 • ปีการศึกษา 2553-2554
 • วันที่ 22-26 มีนาคม 2554
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เจ้าภาพ)
 • โรงแรมรอยัลเจ็มส์
 • “วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน” (Science for Community)
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 24 วัน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 23 โครโมโซม)
 • เว็บไซต์ http://www.facebook.com/DPSTcamp25 และ http://www.sc.mahidol.ac.th/dpstcamp25/

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

 • ปีการศึกษา 2552-2553
 • ค่ายจัดปี 2553
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

 • ปีการศึกษา 2551-2552
 • ค่ายจัดปี 2552
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

 • ปีการศึกษา 2550-2551
 • ค่ายจัดปี 2551
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

 • ปีการศึกษา 2549-2550
 • ค่ายจัดปี 2550
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

 • ปีการศึกษา 2548-2549
 • ค่ายจัดปี 2549
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

 • ปีการศึกษา 2547-2548
 • ค่ายจัดปี 2548
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พักบนดอยอินทนนท์

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

 • ปีการศึกษา 2546-2547
 • ค่ายจัดปี 2547
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค่ายที่ให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งค่าย
 • ค่ายแรกที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าค่ายด้วยกันแทนชั้นปีที่ 1 และ 4
 • ครบรอบ 20 ปีโครงการพสวท. (นับจากปี 2527)

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

 • ปีการศึกษา 2545-2546
 • ค่ายจัดปี 2546

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

 • ปีการศึกษา 2544-2545
 • ค่ายจัดปี 2545

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

 • ปีการศึกษา 2543-2544
 • ค่ายจัดปี 2544

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

 • ปีการศึกษา 2542-2543
 • ค่ายจัดปี 2543

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 15

 • ปีการศึกษา 2541-2542
 • ค่ายจัดปี 2542

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

 • ปีการศึกษา 2540-2541
 • ค่ายจัดปี 2541
 • ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • นักศึกษาปี 1 (พสวท.รุ่นที่ 11) และนักศึกษาปี 4 (พสวท.รุ่นที่ 8 ออกตาฮีดรัล)

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

 • ปีการศึกษา 2539-2540
 • ค่ายจัดปี 2540
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (พสวท.รุ่นที่ 10) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (พสวท.รุ่น 7 อนันตนาคราช/รุ้งรำลึก)

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

 • ปีการศึกษา 2538-2539
 • ค่ายจัดปี 2539

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

 • ปีการศึกษา 2537-2538
 • ค่ายจัดปี 2538
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (พสวท.รุ่น 8 ออกตาฮีดรัล) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (พสวท.รุ่น 6 รวงผึ้ง)
 • เป็นการเข้าค่ายพสวท.ครั้งแรกของผู้เขียน

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

 • ปีการศึกษา 2536-2537
 • ค่ายจัดปี 2537

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

 • ปีการศึกษา 2535-2536
 • ค่ายจัดปี 2536

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

 • ปีการศึกษา 2534-2535
 • ค่ายจัดปี 2535

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

 • ปีการศึกษา 2533-2534
 • ค่ายจัดปี 2534

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

 • ปีการศึกษา 2532-2533
 • ค่ายจัดปี 2533

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

 • ปีการศึกษา 2531-2532
 • ค่ายจัดปี 2532

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

 • ปีการศึกษา 2530-2531
 • ค่ายจัดปี 2531

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

 • ปีการศึกษา 2529-2530
 • ค่ายจัดปี 2530

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2

 • ปีการศึกษา 2528-2529
 • ค่ายจัดปี 2529

ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการพสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

 • ปีการศึกษา 2527-2528
 • ค่ายจัดปี 2528
 • ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รุ่นพี่ๆ ทำให้ยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขใดถูกต้องกันแน่ เช่นค่ายแรกของระดับอุดมศึกษาเริ่มขึ้นเมื่อมีการรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาครั้งแรก ซึ่งไม่ใช่ปี 2527 อันเป็นเริ่มต้นโครงการที่ระดับชั้นม.4 ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองท่านซึ่งได้แก่อ.สมคิด (มหิดล) และอ.ปิยะพงศ์ (ม.เชียงใหม่) ยังบอกไม่ตรงกันเช่นค่ายแรกจัดในปี 2529 หรือ 2530 (และก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงปีที่จัดค่าย หรือปีการศึกษากันแน่) ผมได้รับคำแนะนำให้ไปถามอ.กฤษณเดช (ม.วลัยลักษณ์) อีกที หรือไม่ก็ถามไปที่พสวท.ก็แล้วกัน
Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ค่ายวิทยาศาสตร์, โครงการพสวท. และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับที่ ทำเนียบค่ายพสวท.ระดับอุดมศึกษา

 1. SnC พูดว่า:

  update ข้อมูลครั้งที่ 23 ครับ

  ปีการศึกษา 2551-2552

  วันที่ 25-29 มีนาคม 2552
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เจ้าภาพ)
  หอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ที่พัก)
  “วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาภาคใต้”
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 22 เจ็ดพาย) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 21 รวงข้าว)

 2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

 3. wanphen sroysamrong พูดว่า:

  เข้าค่ายครั้งที่ 1เป็นระดับชั้นมัธยม4ค่ะ โดยคัดตัวแทนโรงเรียนละ1คนทั่วประเทศ ดิฉันเป็นตัวแทนจากโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เข้าค่ายเดือนสิงหาคมในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2528 พักที่อ่าวมะนาวค่ะ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกข่าวทีวีด้วยค่ะ จำได้ว่าไปทัศนศึกษาบ้านหว้ากอ เขาสามร้อยยอด ถ้ำไทร กองบิน53 ค่ะยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้ต่ะ ไว้จะลงรูปให้ดูค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s