แบบประเมินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

แบบประเมินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนพสวท. ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก แบ่งออกเป็นสองชุด ได้แก่

 1. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายตามคิดเห็นของนักเรียนทุนพสวท. (ม.4 และ ม.5)
 2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายตามความคิดเห็นของกรรมการค่าย

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยนักเรียนทุนพสยวท.

 1. ภูมิหลังของนักเรียน (ม.4 หรือ ม.5)
 2. ความคิดเห็นในภาพรวมของค่าย
  1. ความช่วยเหลือของพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม
  2. เอกสารที่จัดให้
   1. จำนวนเอกสารที่จัดให้เหมาะสม
   2. ความชัดเจนของเนื้อหา
  3. ความรู้และประโยชน์ที่ได้
  4. ประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  5. การเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้ได้รับทุนพสวท.
  6. ทำให้เห็นคุณค่าของการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  7. ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
 3. ความคิดเห็นต่อกิจกรรมวิชาการ
  1. บรรยายพิเศษ “พระวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ พระปรีชาสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
  2. เรื่องเล่า “ประสบการณ์การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ”
  3. เรื่องเล่า “My Favorite Geological Sites in USA”
  4. บรรยายพิเศษ “การศึกษาวิจัยนกเงือก”
  5. เสวนา “อนาคตสดใส เมืองไทยรุ่งโรจน์”
  6. บรรยายพิเศษ “ดาราศาสตร์” และกิจกรรมดาราศาสตร์
  7. บรรยายพิเศษ “ระบบจัดการน้ำตามโครงการพระราชดำริ”
  8. บรรยายเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์อนุภาคและโปรแกรมฤดูร้อนของเซิร์น
  9. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์
  10. กิจกรรมรักการอ่าน
  11. การนำเสนอโปสเตอร์ของม.5
  12. กิจกรรมธรรมชาติศึกษา ณ น้ำตกนางรอง
  13. กิจกรรมธรณีวิทยา
  14. ซุ้มวิชาการ
 4. ความคิดเห็นต่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน
  1. สายที่ 1 หออัครศิลปิน สายที่ 2 หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  2. เขื่อนขุนด่านปราการชล
  3. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
  4. ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ณ สวนลุงไสว ศรียา
  5. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 5. กิจกรรมนันทนาการเสริมวิชาการ
  1. วิทยาศาสตร์ผ่านเสียงดนตรี (คาราโอเกะวิชาการ)
  2. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพสวท.
  3. กิจกรรมพี่เพื่อน้อง
  4. กิจกรรมสันทนาการ
  5. กีฬาฮาเฮ
  6. กิจกรรมความสุข ความทรงจำ จากค่ายพสวท.
  7. พีธีปิด
 6. ความคิดเห็นด้านความเป็นอยู่ ขณะอยู่ค่าย
  1. ปริมาณอาหารและเครื่องดี่ม
  2. คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
  3. ที่พัก
  4. ความสะอาดของที่พัก
  5. ความสะอาดของห้องน้ำ
  6. ความสะดวกสบายในการเข้าพัก
  7. การบริการด้านพยาบาล
  8. กำหนดระยะเวลาการเข้าค่าย
 7. และข้อเสนอแนะอื่นๆ

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ดีมากที่สุด
 • ดีมาก
 • ดีปานกลาง
 • น้อย
 • น้อยที่สุด
Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม, ค่ายวิทยาศาสตร์, ดูงาน, โครงการพสวท. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s