เกณฑ์ประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงาน MWits Science Fair 2011 ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 ต้องนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อกรรมการและผู้เข้าฟังและชมโปสเตอร์ โดยในวันที่ 27 มกราคม 2554 นี้เป็นการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.6 โดยมีเกณฑ์สำหรับประเมินการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นด้านการนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์

1. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย

 • การแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา (5 คะแนน)
 • มีการใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง (5 คะแนน)
 • การนำเสนอข้อมูล อธิบาย สาธิต ทดลองได้อย่างชัดเจน (5 คะแนน)
 • รูปแบบการนำเสนอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (5 คะแนน)
 • แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (5 คะแนน)
 • มีความพร้อมในการนำเสนอโครงงาน (5 คะแนน)

2. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์

 • มีความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ (5 คะแนน)
 • มีความสามารถในการจัดแสดง และสาธิตผลการทดลอง (5 คะแนน)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (5 คะแนน)
 • ความประณีต สวยงาม ประหยัด คงทน (5 คะแนน)
 • ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลในการจัดแสดง (5 คะแนน)

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อให้กรรมการช่วยประเมินเป็นกรณีพิเศษอีกดังนี้

 • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำแบบต่อยอด (5 คะแนน)
 • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (5 คะแนน)
 • โครงงานี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอแบบบรรยายในงาน The 7th International Student Science Fair 2011 (5 คะแนน)
 • โครงงานนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอแบบโปสเตอร์ในงาน The 7th International Student Science Fair 2011 (5 คะแนน)

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศกิจกรรม MWits Science Fair 2011 ได้ที่นี่

Advertisements

เกี่ยวกับ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การนำเสนอ, เกณฑ์ตัดสิน, โครงงานวิทยาศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s