ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท.อุดมศึกษา ครั้งที่ 29

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ระดับปริญญาตรี โครงการพสวท. ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 โดยมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม

ไฮไลท์

Poster_PR_FB_2015

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, ศูนย์พสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ผลการแข่งขัน ICYS 2015

ประเทศไทยโดย สสวท. ส่งนักเรียนผู้แทนประเทศไปร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference for Young Scientists 2015) ครั้งที่ 22 เมื่อระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2558 ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี

10661715_840337206046087_420104616315081379_o

ผลการแข่งขัน

 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย
  • เหรียญทอง 2 รางวัล
   • นางสาวคัทลียา พรมดอนกอย (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
   • นางสาวรุ่งฤดี บุญปั้น (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  • เหรียญเงิน 1 รางวัล
   • นางสาวกฤชณัฐา ปภาวินนรกุล (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • เหรียญทองแดง 2 รางวัล
   • นายชวิน บัวศักดิ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
   • นายสรัช ลิ่วศิริรัตน์ (สาขาฟิสิกส์)
 • การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์
  • รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม
   • นายวรินทร โรจนกรินทร์ (สาขาคณิตศาสตร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน การนำเสนอ, รางวัล, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ของประเทศไทย

ได้รับเชิญให้ไปบรรยายแนะนำกิจกรรม ICYS หรือการประชุมนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ให้กับนักเรียนตัวแทนของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งาน ICYS คืออะไร

ICYS หรือ International Conference for Young Scientists เป็นงานที่ให้นักเรียนไปนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆร่วมกัน มีต้นกำเนิดเมื่อปี ค.ศ. 1993 และจัดงานขึ้นจริงๆในปี 1994

Slide3

การเข้าร่วมกิจกรรมของ ICYS จากประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 2010 เป็นปีแรกที่ผู้แทนประเทศไทยไปร่วมสังเกตการณ์ การประชุม ICYS ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการ วมว. ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมในปีถัดมา

Slide4

ในปีค.ศ. 2011 การคัดเลือกนักเรียนผู้แทนจากประเทศไทย ดำเนินการโดยสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.  จากนักเรียนตัวแทนโครงการพสวท. โครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีค.ศ. 2012 ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ในขณะที่ปีค.ศ. 2013 ได้ให้โอกาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนเอกชนส่งผู้แทนเข้าร่วมการคัดเลือกด้วย (อย่างไรก็ตามเครือข่ายโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้ส่งผู้แทนมาร่วมการคัดเลือก)

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนประเทศไทยให้ใน 2 ปีแรก และหลังจากนั้นทาง สสวท. เป็นผู้ดำเนินการและเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาคัดเลือกแทน

ความเป็นนานาชาติของ ICYS

เนื่องจากต้นกำเนิดของ ICYS มาจากยุโรปตะวันออก ที่เน้นสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ประเทศผู้เข้าร่วมจึงแตกต่างจากการประชุมวิชาการที่จัดโดยหน่วยงานในอเมริกาหรือยุโรปทั่วไป อย่างไรก็ตาม ICYS ได้ดำเนินการมากว่า 22 ปี และมี 11 ประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในทวีปเอเซีย มีเพียงประเทศอินโดนีเซียที่ได้เป็นเจ้าภาพงาน ICYS

Slide5

โดยเฉลี่ยแล้วพบว่ามีประมาณ 20 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ICYS ในช่วงปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในปีค.ศ. 2014 ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากประเทศเจ้าภาพซึ่งก็คือยูเครนประสบปัญหาความไม่สงบ และแม้ว่าจะได้เปลี่ยนประเทศที่จัดงานไปเป็นเซอร์เบีย ประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งผู้แทนไปร่วมงาน

Slide6

ในสามปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมงาน ICYS มีประมาณ 200 คน (ปี 2014 เป็นปีที่หลายประเทศถอนตัวเนื่องจากความไม่สงบในประเทศเจ้าภาพดังกล่าวมาแล้ว)

ผลการเข้าร่วม ICYS ของประเทศไทย

Slide8

ในจำนวน 3 ครั้งที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ICYS พบว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่าได้ดีจนได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ ในปี 2013 เป็นต้นมาทางผู้จัดได้เพิ่มการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เข้าไปด้วย

นอกจากนี้ทางเจ้าภาพอาจให้รางวัลพิเศษแก่ผู้นำเสนอเป็นกรณีๆไปและผู้แทนจากประเทศไทยก็ได้รางวัลพิเศษเหล่านี้มาเช่นกัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน สมาคมพสวท., ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ให้ สสวท.

OOS_IPST_20150417

ผู้แทนทีมแปลมอบหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองผู้อำนวยการ ดร.พรชัย อินทร์ฉาย เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องสมุด สสวท. วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

“กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species โดยชาร์ลส์ ดาร์วิน (First Edition) โดยมีผู้แปลเป็นทีมรวม 5 ใน 7 คนที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการพสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

คัดข่าวดี “นักวิทยาศาสตร์จิ๋วไทย สู่เวทีนานาชาติ”

รายการ “คัดข่าวดี” ทางช่อง 3 Family มาทำข่าวการอบรมเตรียมความพร้อมผู้แทนนักเรียนไทยที่จะไปร่วมการแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference for Young Scientists) ประจำปี 2558 ที่เมืองอิสเมียร์ ประเทศตุรกี

ออกอากาศ ทางช่อง 3 Family เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

บัณฑิตพสวท. ให้ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

10987460_10153426068672262_1328253945934538739_o

จากซ้ายไปขวา แถวหน้า นำชัย, ศศิวิมล, ต่อศักดิ์, จันทร์เพ็ญ แถวหลัง เจษฎา, ณัฐพล, อุบลศรี

ทีมงานผู้แปลหนังสือ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย  ที่เป็นบัณฑิตจากโครงการพสวท.

ผู้แปลท่านอื่น

 • ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

การอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมงาน ICYS 2015

อบรมเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS) ครั้งที่ 22

ระยะเวลาในการอบรม วันที่ 17-18 เมษายน 2558

สถานที่ ห้องนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

 • 0800 ลงทะเบียน
 • 0930 พิธิเปิดโดยผู้บริหาร สสวท.
 • 1000 แนะนำกิจกรรม ICYS โดย ดร.เจริญขวัญ ไกรยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1100 การบรรยายเรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • 1200 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 1300 นักเรียนนำเสนอโครงงานและตอบข้อซักถาม
 • 1545 การบรรยายเรื่อง บุคลิคภาพ และการพูดต่อสาธารณชน โดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558

 • 0900 การบรรยายเรื่องเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • 1010 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (หลังการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ)
 • 1900 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

วิทยากรพิจารณาการนำเสนอโครงงาน

 • ผศ.ดร.พันทิพา ทิพย์วิวัมน์พจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.เจริญขวัญ ไกรยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.สมพิศ สามิภักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.ระพี บุญเปลื้อง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ณัฐพล อ่อนปาน มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นข่าวในรายการคัดข่าวดี

ออกอากาศทางช่อง 3 Family เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน การนำเสนอ, ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น