ผลการแข่งขัน ICYS 2016

ตามที่ สสวท. ร่วมกับ สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวน 6 คน จากโครงการพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2016 นั้น นักเรียนได้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีโครงงานได้รับรางวัล ปรากฏผลดังนี้

 • รางวัลเหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง สารสกัดจากไข่หอยเชอรี่กำจัดหนอนกระทู้หอม ของ นายธนัตถ์ จิวาภรณ์คุปต์ จาก รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมความสม่ำเสมอในการปลดปล่อยตัวยาในลูกประคบไทยด้วยสารสกัดจากรังไหมตกเกรด ของนางสาวคณิตา รองหาญแก้ว รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
 • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาบทบาทหน้าที่ของโปรตีน ICP35 ในไวรัสตัวแดงดวงขาว ของนางสาวจามินทร์ หลาวประเสริฐ รร.ดรุณสิกขาลัย
 • รางวัลเหรียญทองแดง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย
 • รางการนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์ Bystander effect ของเซลล์เนื้อเยื่อปอดเมื่อได้รับการฉายรังสีแบบฉายครั้งเดียวและแบบแบ่งฉายด้วยเครื่อง Helical Tomotherapy ของนายณัฐกฤต อ่อนอุทัย รร.ยุพราชวิทยาลัย

ข้อมูล: สุวิมล จรูญโสตร์ (22 เม.ย. 2559)

ICYS2016_Results_20160422.jpg

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมผู้แทนไป ICYS 2016

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 และต่อเนื่องมาจากวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ที่นักเรียนไทย ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประเทศ ไปร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาติ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่ประเทศโรมันเนีย

ICYS2016_Training_Workshop_20160402

สถานที่จัดการอบรม: สสวท.

วิทยากร

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรของ สสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. อุดมศึกษา 2559

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน โครงการพสวท. ระดับอุดมศึกษา (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2) ครั้งที่ 30

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการ

 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
  • เข้าที่พัก โรงแรมหรรษา J.B. และลงทะเบียน
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
  • พิธีเปิด
  • บรรยายพิเศษเรื่อง เราเรียนวิทยาศาสตร์ไปเพื่ออะไร
  • กิจกรรมกลุ่มวิชาการ
  • การประชุมประจำปี คณะกรรมการฯ ศูนย์พสวท.
  • ถามตอบกับ สสวท.
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
  • กิจกรรมกลุ่มวิชาการนอกสถานที่
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
  • ชมหอประวัติ/พิพิธภัณฑ์
  • เตรียมการนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
  • การนำเสนอผลการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
  • ทัศนศึกษา
  • งานเลี้ยงอาหารค่ำ การแสดงนักศึกษา
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
  • สรุปผลการทำกิจกรรม
  • บรรยายพิเศษเรื่อง จากงานวิจัยพื้นฐานสู่นวัตกรรม
  • พิธีปิด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประเด็นวุ่นๆ เรื่องทุนการศึกษา

หมายเหตุ คลิปบันทึกเทปรายการคิดยกกำลังสอง https://www.youtube.com/watch?v=Fp8h2dXw5AE โดนลบไปแล้วเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559

รายการ คิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางโทรทัศน์ TPBS เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินรายการโดยคุณณัฏฐา โกมวาทิน และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นำเสนอผลการศึกษาของดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STD)

TDRI_Screenshot_1_2016.jpg

เปืดประเด็นด้วยเรื่องการหนีทุน ยอดน้ำแข็งของปัญหาการบริหารจัดการทุนการศึกษา

TDRI_Screenshot_2_2016

ทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีของไทย

จำนวนผู้ได้รับทุนด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ระหว่างปี 2527-2556 ตามที่มีการนำเสนอในรายการมีดังนี้

 • ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-2556) จำนวน 4,003 ทุน
 • ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จำนวน 3,088 ทุน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 1,441 ทุน
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) จำนวน  4,051 คน
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จำนวน 2,260 คน
TDRI_Screenshot_3_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน สกอ.

TDRI_Screenshot_4_2016

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนจบและผู้ที่ยังเรียนไม่จบของทุน พสวท.

ดร.สมเกียรติ กล่าวในรายการว่าปัญหาใหญ่ของการบริหารจัดการทุนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ที่โครงการ พสวท. ที่ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่จากผลการศึกษาพบว่ามีผู้ไม่จบการศึกษาในส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุนการศึกษาประเภทเดียวกันอื่น ๆ

ทุน พสวท. ระหว่าง พ.ศ. 2527-2556

 • จำนวนผู้รับททุน 3,088 คน
  • จบการศึกษา 1,110 คน (36%)
  • ไม่จบการศึกษา 1,978 คน (64%)

ดูการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่ Dr.Noom MathLover และบทความ ในเรื่องจำนวนได้นำเสนอไว้ดังนี้

 • จำนวนผู้รับทุน 3,597 คน
  • ผู้จบการศึกษา 1,142 คน (32%)
  • อยู่ระหว่างการศึกษา 1,755 คน (49%)
  • พ้นสภาพ 458 คน (13%)
  • ลาออก 242 คน (6%)

ข้อมูลด้านบนมาจาก ระบบจัดการข้อมูลนักเรียนทุนโครงการพสวท. (http://dpst.ipst.ac.th) ล่าสุดเมื่อ 4 มีนาคม 2559

บทความเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ TDRI เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 เรื่อง ชี้แจงและแก้ไขข้อมูล “ประเด็นวุ่นๆ…เรื่องทุนการศึกษา”

TDRI_Screenshot_6_20160307

บทความนำเสนอข้อมูลคำอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมและตัวเลขใหม่ (ลิงก์ไปเวอร์ชันบน FB)

 • ผู้รับทุน 1,509 คน
  • ผู้เรียนจบ 59%
  • พ้นสภาพและลาออก 29%
  • ผู้เรียนอยู่ 12%

โดยยังคงตั้งคำถามว่า 12% นั้น ทำไมยังเรียนไม่จบ และผู้ที่เรียนจบแล้ว ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะบรรจุที่ไหน

นอกจากนี้ยังได้เน้นประเด็นที่ผู้ได้รับทุนไม่ทราบล่วงหน้าว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องมาทำงานใช้ทุนที่ไหน ซึ่ง ดร.สมเกียรติกล่าวว่าถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งของการบริหารจัดการทุนการศึกษา โครงการพสวท. ว่าจะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและของประเทศหรือไม่

TDRI_Screenshot_5_2016

สรุป และข้อเสนอแนะ

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่าการหนีทุนเป็นเพียงปัญหาเล็ก ปัญหาที่แท้จริงคือการขาดการบริหารทุนอย่างเป็นระบบ จึงเสนอแนะให้มีการปฏิรูประบบบริหารทุน โดย

 • รวมศูนย์บริหารด้วยชุดเดียว
 • วางกลไกติดตาม-ประเมินผล
 • กำหนดสังกัดก่อนไปเรียน
 • ให้ทุนแบบกลับมาทำงานได้เลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไป ICYS 2016

ICYS_2016_Thailand_20160116.jpg

กำหนดการ

 • 16-17 มกราคม 2559 การคัดเลือกผู้แทนประเทศไปร่วมงาน ICYS 2016
 • มีนาคม 2559 ค่ายเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไปร่วมงาน ICYS 2016
 • 16-22 เมษายน 2559 กิจกรรม ICYS 2016 ที่ประเทศโรมันเนีย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้า ม.4 โครงการพสวท. 2559

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศผลสอบข้อเขียน (รอบแรก) คัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2559

 • สอบข้อเขียนเมื่อ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 2558
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันอังคารที่ 12 ม.ค. 2558
 • ส่งแบบตอบรับเข้าสอบรอบ 2 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2558
 • สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 2558

สรุปผลการสอบข้อเขียน

 • จำนวนผู้สมัคร …………. คน
 • เข้าสอบข้อเขียน …………. คน
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 ….177…….. คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 11 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรยนสามเสนวิทยาลัย 8 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 11 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 8 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 34 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 20 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 23 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 14 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 19 คน
  • ศูนย์พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 29 คน
 • สอบรอบ 2 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

การสอบรอบ 2 ประกอบด้วย

 • การสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
 • การสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์
 • และการสอบสัมภาษณ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้วิทย์ – คณิต ระดับมัธยมศึกษา จัดทำโดยสาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Science_Camp_Activities_2015

จำนวนพิมพ์ 12,500 เล่ม พิมพ์ในปี 2558 สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | 2 ความเห็น