ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงค่ายพสวท. 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ของนักเรียนมัธยมปลาย (ม.4-ม.5) โครงการพสวท. ที่จะจัดขึ้นที่บรู๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ได้ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงตามลิงก์นี้ http://bit.ly/1LATcxP

MCamp_Staff_List_20150225sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประชุมวิชาการ พสวท. ระดับมัธยม

DPST_MConference_2015

ภาพโดยพี่นก

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นานาชาติ 2558 (ICYS 2015)

การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นานาชาติ (International Conference for Young Scientists) ประจำปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จะจัดขึ้นที่อิชเมียร์ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2558

การคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมงาน ICYS 2015

  • วันที่ 10-11 มกราคม 2558 การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
    • จำนวนนักเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการรอบคัดเลือก 29 คน
    • จำนวนผู้แทนต่อหนึ่งทีม 6 คน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ | แสดงความคิดเห็น

ทูตสะเต็ม

ทูตสะเต็ม ภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คือบุคลากรซึ่งเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่จะมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายพสวท. ม.ปลาย 2557

เนื่องด้วยจะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนในโครงการพสวท. ระดับมัธยมปลายขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ และบรูกไซค์ วัลเลย์ ทางคณะกรรมการผู้จัดค่ายจึงได้เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงค่าย ทั้งในส่วนพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และพี่เลี้ยงส่วนกลางขึ้น รวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: http://bit.ly/1CPbEmc

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

เปรียบเทียบช่วงเวลารับสมัครทุนพสวท.ต่างประเทศ 4 ปีย้อนหลัง

โครงการพสวท. ดำเนินการให้มีทุนการศึกษาไปต่างประเทศทุกปี ปีละ 45 ทุน โดยดำเนินการต่างๆ จนกระทั่งถึงการประกาศรับสมัคร โดยในขั้นตอนนี้เมื่อพิจารณาในช่วงระยะเวลา 4 ปีย้อนหลังพบว่าเริ่มมีความแน่นอนมากขึ้นว่าจะประกาศรับสมัครได้ในช่วงท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งน่าจะทำให้นักศึกษาในโครงการพสวท.สามารถเตรียมตัว หรือผู้เกี่ยวข้องได้แนะแนวได้อย่างเชื่อมั่นต่อไป

Aboard_Timeframe_4Years_2014

เมื่อพล็อตช่วงเวลารับสมัครใน 4 ปีย้อนหลังพบว่า

  • ระยะเวลารับสมัครจะเป็นช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมของทุกปี (3 ปีต่อเนื่อง)
  • ระยะเวลารับสมัครมักยาวนานประมาณ 2 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้ ช่วงเวลาที่รับสมัครมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถแนะแนวนักเรียนนักศึกษาได้ว่า การรับสมัครสอบไปต่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อไร หากทางโครงการพสวท.ยังสามารถรักษาช่วงระยะเวลาให้เป็นไปในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีได้ จะทำให้เกิดประโยชน์มากแก่นักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท.

ระยะเวลาที่ให้ส่งใบสมัครและเอกสารได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานประมาณ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน โดยในปีล่าสุดมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น แต่มีวันหยุดยาวคั่นอยู่ ซึ่งอาจทำให้ไม่สะดวกในการได้มาซึ่งหลักฐานการสมัครบางประการ ทางโครงการพสวท. ควรทำให้สามารถสมัครได้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน และนักเรียนนักศึกษา ควรที่จะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ หากทราบช่วงเวลารับสมัครที่ชัดเจนได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบางอย่าง อาจใช้ข้อมูลที่โครงการพสวท.มีอยู่แล้ว เช่นสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนนักศึกษาส่งหลักฐานการเข้าค่ายที่ทางโครงการพสวท.จัดเองอยู่แล้วเป็นหลักฐานการสมัครอีก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน กระบวนการ, ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความคิดเห็น

ทุนต่างประเทศ 2558

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาพสวท. ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ | แสดงความคิดเห็น