การประกาศผลคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
          ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ
2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
4. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
5. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
6. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
7. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
8. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
10. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ศูนย์พสวท., โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ศาสตราจารย์ท่านที่ 4 จากโครงการพสวท.

DPST4thProfessor_2015

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา

ศาสตราจารย์คนที่ 4 จากบัณฑิตโครงการพสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงค่ายพสวท. 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ของนักเรียนมัธยมปลาย (ม.4-ม.5) โครงการพสวท. ที่จะจัดขึ้นที่บรู๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ได้ประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงตามลิงก์นี้ http://bit.ly/1LATcxP

MCamp_Staff_List_20150225sm

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประชุมวิชาการ พสวท. ระดับมัธยม

DPST_MConference_2015

ภาพโดยพี่นก

งานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักรียนทุน พสวท. ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2558

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นานาชาติ 2558 (ICYS 2015)

การประชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นานาชาติ (International Conference for Young Scientists) ประจำปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จะจัดขึ้นที่อิชเมียร์ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2558

การคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมงาน ICYS 2015

  • วันที่ 10-11 มกราคม 2558 การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย
    • จำนวนนักเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการรอบคัดเลือก 29 คน
    • จำนวนผู้แทนต่อหนึ่งทีม 6 คน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ICYS | ติดป้ายกำกับ | แสดงความคิดเห็น

ทูตสะเต็ม

ทูตสะเต็ม ภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คือบุคลากรซึ่งเป็นบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่จะมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , | แสดงความคิดเห็น

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายพสวท. ม.ปลาย 2557

เนื่องด้วยจะมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนในโครงการพสวท. ระดับมัธยมปลายขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ และบรูกไซค์ วัลเลย์ ทางคณะกรรมการผู้จัดค่ายจึงได้เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงค่าย ทั้งในส่วนพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และพี่เลี้ยงส่วนกลางขึ้น รวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: http://bit.ly/1CPbEmc

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น