คลังเก็บป้ายกำกับ: พสวท.

ประชุมวิชาการ พสวท. มัธยม ครั้งที่ 28

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนทุนโครงการพสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 ณ ศูนย์พสวท. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: Facebook: http://on.fb.me/1dzyUt2

โพสท์ใน การนำเสนอ, กิจกรรม, ประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

สมัครทุนพสวท. 2557

อัพเดท: ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 15 ม.ค. 2557 (ประกาศแล้ว) สอบรอบสอง และสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2557 (กำหนดการ) ประกาศผลผู้ได้รับทุนพสวท. ระดับม.4 วันพุธที่ 5 มี.ค. 2557 (ประกาศแล้ว) กำหนดการยืนยันสิทธิ์/มอบตัว (ดูรายละเอียดของแต่ละศูนย์โรงเรียนที่ประกาศแล้ว ………………………………………… รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2556 สมัครสอบเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เริ่มศึกษาในปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียนศูนย์พสวท.ทั่วประเทศ 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 3 ความเห็น

การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนทุนพสวท. 2556

ผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2556 มีดังภาพที่เห็น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้มภาพสรุปผลการสอบที่ All DPST การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 2555

โพสท์ใน ภาษาอังกฤษ, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 1 ความเห็น

การประกาศผลคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลสอบเข้าม.4 โครงการพสวท. ปีการศึกษา 2556 ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ศูนย์โรงเรียนแก่นนคร ศูนย์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ศูนย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ติดต่อสอบถาม ผลสอบข้อเขียน เข้าม.4 โครงการพสวท. ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2556 และจะประกาศผลสอบรอบสองในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ดูประกาศผลสอบข้อเขียน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: รวมลิงก์การประกาศผลสอบจากส่วนกลาง (dpstcenter.org) Facebook โครงการพสวท.โดยสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. สมัครทุนพสวท. 2557 (1 ส.ค. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความคิดเห็น

คะแนนกับการคัดเลือกระดับม.ปลาย

มีนักเรียนถามบนผ่านเฟซบุ๊คมาเรื่องคิดคะแนนคัดเลือกเข้าโครงการพสวท.ระดับม.ปลาย หรือการเข้าโครงการตอนม.4 นั้น คิดคะแนนสามส่วนได้แก่ (1) คะแนนข้อเขียนในรอบแรก (2) คะแนนสอบภาคปฏิบัติในรอบสอง และ (3) คะแนสอบความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สอบรอบสอง และแม้ว่าจะมีการสัมภาษณ์ด้วยในการสอบรอบสอง แต่ไมคิดเป็นคะแนน การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสองดูจากผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ หากมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำจำนวนมากจะเลือกผู้ที่ได้คะแนลำดับต้นมาสอบรอบสองต่อไป

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

โลโก้ พสวท.

ดาวน์โหลดโลโก้พสวท.ได้ที่อัลบั้ม “ตราสัญลักษณ์” บน Facebook ครับ ลิงก์นี้สำหรับโลโก้สสวท.ครับ

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , , | แสดงความคิดเห็น

สถิติสอบรับทุนพสวท. เข้าม.4 ปีการศึกษา 2555

นำเสนอสถิติการสมัครสอบรับทุนพสวท. เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2554 เป็นปีแรกที่มีศูนย์พสวท.ให้เลือก 10 ศูนย์จากทั่วประเทศ รับจำนวน 100 คน ภูมิภาคที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุดคือภาคเหนือ ในขณะที่ภูมิภาคที่มีผู้สมัครสอบน้อยที่สุดคือภาคใต้ โดยมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 3,920 คน (ข้อมูลก่อนการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์สำหรับสอบเข้าพสวท.) เปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ได้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง และโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.)

โพสท์ใน ทุนการศึกษา | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น