คลังเก็บป้ายกำกับ: ทุนต่างประเทศ

สถิติทุนต่างประเทศโครงการพสวท. 2556

จากผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาโครงการพสวท. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ประกาศผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีสถิติที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ในปีการศึกษา 2556 ทางโครงการพสวท.คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก และระดับต่างๆดังนี้ รวม 45 ทุน ปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 9 คน ปริญญาโท-เอก จำนวน 14 คน ปริญญาเอก จำนวน 22 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 แล้วพบว่าระดับตรีโทเอกลดลง 1 ทุน ระดับปริญญาโทลดลง 6 ทุน แต่ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 6 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ประกาศผลทุนต่างประเทศ พสวท. 2556

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. เพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 ดูที่: http://www.dpstcenter.org/stt4youth/page/?mem=news&nd=10

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

รายชื่อและลำดับการสัมภาษณ์ทุนต่างประเทศ 2556

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ทุนต่างประเทศ 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรับทุนต่างประเทศ 2556 สถิติผู้สมัครสอบชิงทุนต่างประเทศ 2555 และ 2556 ผลสอบทักษะภาษาอังกฤษผู้สอบชิงทุนต่างประเทศ 2556 ประกาศลำดับผู้สอบสัมภาษณ์รับทุนต่างประเทศ 2556 ดาวน์โหลดลำดับกำหนดการสัมภาษณ์ อัลบั้มภาพกำหนดการ

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกทุนศึกษาต่อต่างประเทศพสวท. 2556

ประกาศเรื่องการสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศพสวท. จาก  http://www.facebook.com/jirarat.jaturanon ครับ รายละเอียดดังนี้ ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบคัดเลือกฯ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกนะคะ   ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดห้องสอบ และอุปกรณ์บางส่วน…ที่ใข้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ดังนี้ค่ะ 1. เรื่องห้องสอบ – ผู้เข้าสอบระดับปริญญาโท-เอก สอบที่ห้อง 1602 อาคารอำนวยการ สสวท. – ผู้เข้าสอบระดับปริญญาเอก สอบที่ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท. 2. ผู้ที่สอบภาษาอังกฤษขอให้นำดินสอ 2B และยางลบติดมาด้วยนะคะ โดยขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลา 8.30 น.ค่ะ 3. ผู้ที่สอบในกลุ่มวิชาเคมีและฟิสิกส์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

สถิติผู้สมัครสอบชิงทุนไปต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนนักศึกษาในโครงการพสวท. ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2555 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 7 และ 8 มกราคม 2556 สถิติผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 2556 รวม 181 คน ชาย 97 คน หญิง 84 คน แยกตามระดับได้ 3 ระดับ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก 42 คน ระดับปริญญาโท-เอก 72 คน ระดับปริญญาเอก 67 คน แยกตามสาขาวิชาจากทุกระดับ สาขาชีววิทยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , , , | 1 ความเห็น

ระเบียบการสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศโครงการพสวท.

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ ให้นำเอกสารนั้นมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก ก่อนเข้าสอบข้อเขียน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและไม่ได้รับการพิจารณาตัดสินเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกคนเตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายอยู่ในบัตรเพื่อแสดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน นำเครื่องเขียน กระเป๋าสตางค์ และของมีค่าอื่นๆ ติดตัวเข้าห้องสอบได้ โดยให้วางไว้ใต้เก้าอี้นั่งสอบ ส่วนกระเป๋าและสัภาระอื่นๆ ให้วาไว้บริเวณด้านหลังห้องสอบ สำหรับผู้มีสิทธื์สอบข้อเขียนในกลุ่มวิชาเคมีและฟิสิกส์ อนุญาตให้ใช้เครื่อคำนวณวิทยาศาสตร์แบบ “non-programmable calculator” เท่านั้น โดยต้องแสดงเครื่องคำนวณของตนเองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ หากเครื่องคำนวณดังกล่าวไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณนั้นเข้าห้องสอบ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: ทุนต่างประเทศ โครงการพสวท. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการพสวท. 2556

โพสท์ใน ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ทุนต่างประเทศ 2556

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนพสวท.ศึกษาต่อประเทศ ปีการศึกษา 2556 ได้ที่นี่ วันพุธที่ 19 ธ.ค. 2555 ผมได้รับไฟล์เกี่ยวกับการสมัครสอบชิงทุนพสวท.ศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556 จากทางพสวท.เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2555 ดังต่อไปนี้ครับ ประกาศรับสมัครทุนต่างประเทศ 2556 ใบสมัครสอบทุนต่างประเทศ ตรี-โท-เอก 2556 (พสวท. ม.6) ใบสมัครสอบทุนต่างประเทศ โท-เอก หรือ เอก 2556 (พสวท.ปี4 หรือผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2555 ทุนต่างประเทศ 2556 รับสมัคร 17-28 ธ.ค. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ทุนการศึกษา, ทุนต่างประเทศ | ติดป้ายกำกับ | 1 ความเห็น