คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่ายวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ (ค่ายมัธยม อ่าวมะนาว)

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขา พสวท. และ สควค. สสวท. จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2556 ณ อาคารที่พักสวัสิดิการ ทอ.อ่าวมะนาว กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ คุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. 2. เป็นหญิงหรือชายก็ได้ 3. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ประชุมเตรียมค่ายพสวท.ม.ปลาย วันที่ 10 พ.ย. 2555

คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร สสวท. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง: อัลบั้มภาพบรรยากาศการประชุมและของกินมื้อกลางวัน (น่าเสียดายไม่มีซี่โครงหมูอบ…)

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, บัณฑิตโครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์สรรหาสถานที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับสถานที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. รับจำนวนคนได้อย่างต่ำ 200 คน (นักเรียน 150 อาจารย์เจ้าหน้าที่ 50 คน) มีห้องประชุมอย่างน้อย 4 ห้อง และห้องประชุมใหญ่ที่มีความจุ 200 คน มีแหล่งเรียนรู้อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือระหว่างการเดินทาง ที่มา: อีเมล์ฝ่ายเลขานุการค่ายฯ (พี่โสภา) วันที่ 11 ต.ค. 2555

โพสท์ใน กระบวนการ, ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์พสวท.ระดับม.ปลาย 2554

การประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนทุนพสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ตอบแบบประเมินแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ นักเรียนพสวท.ที่เข้าค่าย และกรรมการค่าย ชุดที่ 1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายตามความคิดเห็นของนักเรียนทุนพสวท. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนทุนพสวท.ระดับม.4 และม.5 รวมกันเท่ากับ 114 คน ภาพรวมของค่ายออกมาในระดับ มากถึงมากที่สุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการและนันทนาการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด การประเมินด้านความเป็นอยู่ อยู่ในระดับปานกลางถึงเหมาะสม แต่ค่ายนี้เป็นค่ายที่ไม่มีใครบ่นว่ากินเยอะเกินไป เพราะส่วนใหญ่เห็นว่าอาหารไม่อร่อยและมีปริมาณน้อย กิจกรรมที่ประทับใจสามอันดับแรกได้แก่แรลลี่วิชาการ, พี่เพื่อน้อง, และสิ่งประดิษฐ์ ชุดที่ 2  ผลการประเมินจากคณะกรรมการ พี่เลี้ยง มีผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ 33 คน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่าตอบแทนบัณฑิตพสวท.ในค่ายม.ปลาย

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนโครงการพสวท.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากพี่บัณฑิตจากโครงการพสวท.ทั้งหลายที่มาช่วยกันจัดค่ายให้กับน้องๆ ทางสมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. (สทวท.) ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้พร้อมมอบค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่มาช่วยงานค่ายกัน ซึ่งตกวันละ 250 บาท (ได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีก เหอๆ) บางท่านบริจาคเงินที่ว่านี้ให้แก่สมาคมด้วย ทางสมาคมฯขอขอบคุณท่านอีกครั้งครับ ซึ่งเราจะจัดส่งหนังสือขอบคุณไปให้ท่านอีกทีหนึ่ง พบกันใหม่ในค่ายถัดไปครับ  

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, บัณฑิตโครงการพสวท., สมาคมพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ชื่อกลุ่มน้องค่ายพสวท. ณ ลำปาง

น้องค่ายพสวท.ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีช่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับจักรราศี (ไม่มากก็น้อย) – กลุ่ม  Sheep หาย – กลุ่ม หนองโพ – กลุ่ม คนs – กลุ่ม ยิ่งลักษณ์ – กลุ่ม สิงหไกรภพ – กลุ่ม Virgin – กลุ่ม Justice – กลุ่ม ฟองป่อง – กลุ่ม Shoot – กลุ่ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | แสดงความคิดเห็น

ประชุมคณะกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2555

คณะกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาของโครงการพสวท.มาประชุมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมาเจอกันอีกครั้งในช่วงจัดค่ายจริงๆ ตอนปลายเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2555 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อสืบเนื่องและเรื่องเสนอเพื่อทราบ การขอใช้สถานที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ การขอเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ การจ้างเหมาะรถบัสท้องถิ่น การขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ การจองตั๋วรถไฟเป็นหมู่คณะ กำหนดการค่ายฯ (ล่าสุด) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี เสร็จสิ้นการประชุมกันเที่ยงกว่าๆ เล่นเอาโรงอาหารข้างล่างเตรียมอาหารไม่ทัน เพราะคิดว่าเราจะประชุมกันถึงบ่ายสองโมง (เหมือนเช่นทุกครั้ง)

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | แสดงความคิดเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาโครงการพสวท. ครั้งที่ 26

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 สำหรับนักศึกษาในโครงการพสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ธีมของงานว่า “วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม” กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เข้าที่พักที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 สถานที่: โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ การแต่งกาย: ชุดนักศึกษา ลงทะเบียน พิธีเปิด บรรยายพิเศษ ชี้แจงกิจกรรมมินิโปรเจค (SCB2100) จัดกลุ่มใหม่ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สันทนาการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 2 ความเห็น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

หลังจากจัดค่ายวิทยาศาสตร์กันมามากมาย เมื่อนำใบสมัครขอเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์จากปีต่างๆมานั่งดูพบว่าคุณลักษณะที่ผู้สมัครยื่นเข้ามาประกอบการพิจารณานั้น แบ่งออกเป็นสองด้านใหญ่ๆได้แก่ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยงในค่าย คุณสัมบัติที่เกี่ยวกับบุคลิคภาพหรือลักษณะนิสัยส่วนตัว จากข้อมูลการสมัครสามปีพบว่าผู้สมัครประเมินตนเองว่ามีคุณสมบัติในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายสามประการแรกได้แก่ มีความสามารถในการนำสันทนาการได้ (ร้อง เล่น เต้น นำ) มีความสามารถในการเป็นพี่กลุ่ม ดูแลน้องค่ายได้ มีความสามารถในการตีกลองสันทนาการได้ จากการทำค่ายที่ผ่านๆมา พบว่าคุณสมบัติข้อสามนั้นสำคัญมาก เคยไปค่ายที่ไม่มีคนตีกลองสันทนาการได้แล้วพบว่าบรรยากาศผิดไปจากค่ายปกติ แม้ว่าจะมีคนนำสันทนาการได้เหมือนกันก็ตาม ในกรณีของบุคลิคภาพหรือลักษณะนิสัยที่ผู้สมัครยื่นเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาในสามปีที่มีข้อมูลอยู่นั้น คิดว่าการจะได้เป็นพี่เลี้ยงค่ายนั้น จะต้องมีลักษณะดังนี้เป็นสามประการแรก มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ คุณสมบัติอื่นๆที่ผู้สมัครมักเขียนเสนอเกี่ยวกับตนเองมาอื่นๆได้แก่ ร้องเพลง, เต้น, เคยเป็นพี่เลี้ยงค่ายมาก่อน, ช่วยยกของหนักได้, นันทนาการได้, ปฐมพยาบาล, เป็นพิธีกรในพิธีการได้, เล่นกีต้าร์, แต่งเพลง, ทำแรลลี่, ไม่เคยเป็นพี่เลี้ยงมาก่อน, พาดดูดาวได้, นำดูนกได้, ทำงานทุกชนิด, ปฏิสัมพันธ์ดี, เป็นผู้มีอัธยาสัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี, เสียงดัง ฟังชัด, กล้าคิด, กล้าแสดงออก, ใจเย็น, ช่างพูด ช่างเจรจา, ดูแลผู้อื่นได้, ตลก, ปฏิบัติตามคำสั่ง, ประสานงาน, เป็นคนสนุกสนาน, มีความคิดสร้างสรรค์, มีความตั้งใจที่จะทำงาน, มีเหตุผล, เมตตา, รักษาเวลา, สื่อสารได้ดี, โอบอ้อมอารี ที่มา: ข้อมูลการสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนในโครงการพสวท. ระดับม.ปลาย ปีพ.ศ. 2551, 2552, และ 2554

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | 1 ความเห็น

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนพสวท.ม.ปลาย 2555

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนพสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2555 ณ ศูนย์อบรมแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 ชุดลำลอง เดินทางไปศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ (รถไฟ/รถบัส) วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 เสื้อค่าย กิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศไทย ณ พระธาตุลำปางหลวง โดยดร.อติชาติ เกตตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 ชุดนักเรียน พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนโครงการพสวท. การนำเสนอผลการฝึกงานแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 5 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ค่ายวิทยาศาสตร์, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , , | 13 ความเห็น