เสมาคุณูปการ

เสมาคุณูปการ

เสมาคุณูปการ

สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท. (สทวท.) ได้รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงฯ จากการเสนอชื่อจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 122 ปี

บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อโดย สสวท. มีดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
  • รองศาสตราจารย์พิมลพรรณ พิทยานุกุล
  • มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายพงษ์เทพ บุญศรีโรจน์
  • สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

รวมบุคคลหรือส่วนงานที่ได้รับมอบเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ ประเภทผู้ทำประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ รวม 83 คน

ประธานผู้มอบเข็มที่ระลึก

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

สถานที่

  • หอประชุมคุรุสภา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน รางวัล, สมาคมพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

Proceedings for the 8th Conference on Science and Technology for Youth: 2013

Proceedings_2013_Content_1of2

Proceedings_2013_Content_2of2

 

โพสท์ใน วทท.เพื่อเยาวชน, Proceedings | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

STT4Youth_9_20140530-20140601new

กำหนดการการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 (The 9th Conference on Science and Technology for Youths)

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

วทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน วทท.เพื่อเยาวชน | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สมัครทุนพสวท. 2557 (ปริญญาตรี)

Application_UGDPST_2014

ที่มา: ระบบสารสนเทศทุนพสวท.

โพสท์ใน กระบวนการ, โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เฟซบุ๊คพสวท.ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

FB_DPST_SB_20140128

DPST Sriboonyanon แหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนทุนพสวท. ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

โพสท์ใน ศูนย์พสวท. | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

จำนวนสมาชิกกลุ่ม All DPST ถึงสองพันคนแล้ว

FB_All_DPST_2000_Members_20140128

สมาชิกของกลุ่ม All DPST บน Facebook เพิ่มขึ้นเป็น 2,002 คน เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ที่ได้เข้าไปเก็บข้อมูล

นับตั้งแต่วันก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เป็นเวลา 566 วัน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน โครงการพสวท. | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ประมวลภาพค่ายพสวท.ม.มหิดล ครั้งที่ 1

All_MU_DPSTs_2014

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนทุนโครงการพสวท. มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีโครงการพสวท.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน ค่ายวิทยาศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น